ระบบคูลลิ่งแอร์

ระบบคูลลิ่งแอร์ หากไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ระบบคูลลิ่งแอร์ ช่วยลดอุณหภูมิภายนอกอาคาร ช่วยระบายความร้อน กับเครื่องจักรต่าง ๆ ลมเย็นถูกสร้างอย่าง ต่อเนื่อง และส่งเข้าไปในพื้นที่ลมร้อน และมีสิ่งปนเปื้อนจะถูกผลัก ออกจากพื้นที่

Cooling fan 2 ระบบคลูลิ่งแอร์ มีหลายระบบเช่น  Evaporative Cooling และ Cooling tower

Evaporative Cooling มีการใช้พลังงานน้อย คือ โดยใช้หลักการวิธีการระเหยของน้ำ วีธีการทำความเย็นแบบนี้สามารถให้ประสิทธิภาพได้ดีระดับหนึ่ง ในการแก้ปัญหาสภาวะอากาศร้อนทำให้เกิดความรู้สึกที่สบาย สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้มีความคุ้มค่าในการปรับอากาศใช้พลังงานน้อย ใช้ในการปรับอากาศ หรือลดอุณหภูมิภายนอกอาคาร ช่วยระบายความร้อน กับเครื่องจักรต่าง ๆ ใช้ในโรงเรือนเกษตรกรรม เป็นต้น

ระบบคูลลิ่งแอร์ มีความสำคัญมากในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะในโรงงาน ส่วนมาก ความร้อน จะเกิด จาก การขับเคลื่อนของ เครื่องจักร ในการผลิต จะร้อนมาก และ ไม่สามารถ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ นอกจากความร้อนของเครื่องจักร ยัง มีการแผ่ความร้อน จากหลังคาและผนัง ยิ่งทำให้ อากาศร้อน มากขึ้น ขึ้นอีก หลักการระบายอากาศ ที่ดี คือ กำจัดความร้อน หรือ ระบายความร้อน นี่ออกให้มากที่สุด ขณะเดียวกัน ก็ เพิ่มอากาศ ที่อุณหภูมิต่ำกว่า ก็จะทำให้ อากาศภายใน มีอุณหภูมิ ลดลงได้อย่าง เป็นธรรมชาติ

หากมีแหล่งกำเนิดความร้อนใน กระบวน การผลิต ระบบคูลลิ่งแอร์ เทาเวอร์ ช่วยในการ ระบายความร้อน เป็นขบวนการ ที่ทำให้ความร้อนที่มีอยู่ในน้ำ ระบายออกสู่อากาศ โดยใช้วิธีการระเหยตัว ของ น้ำ โดยมีการสูญเสียน้ำไปส่วนหนึ่งแต่น้ำส่วนใหญ่ยังคงนำกลับมาใช้ได้อีก โดยปกติเราสามารถจะนำ คูลลิ่งเทาเวอร์ไปใช้ในการ ระบายความร้อน ความร้อนของน้ำในการหล่อเย็นกับอุปกรณ์ใดๆ ก็ได้ เช่น การหล่อเย็นอุปกรณ์ในขบวนการผลิต หรือน้ำเย็นที่ใช้หล่อเลี้ยงโรงไฟฟ้า หรืออื่นๆ ระบบคูลลิ่งเทาเวอร์ ในการระบายความร้อนจากร ะบบปรับอากาศ เป็น การใช้งาน ที่ แพร่หลายมากที่สุด และ ประหยัด พลังงานไฟฟ้า ด้วย พัดลมระบายอากาศ จะช่วยให้การ ไหลเวียนของอากาศ หมุนเวียน ตลอดเวลา และ คูลลิ่งแอร์ ก็จะ ใช้หลักการ ระเหย ของ ไอน้ำ ทำให้ อุณหภูมิลดลง อย่างมีนัยสำคัญ เช่นเดียวกับ พัดลมไอเย็น

บริษัทเรา มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุง ระบบคูลลิ่งแอร์ ทั้งในด้านสินค้า และ บริการโดยให้ความสำคัญที่คุณภาพของสินค้าและบริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การประหยัดพลังงาน รวมถึงสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


   พัดลมไอเย็น ระบบคลูลิ่งแอร์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณ จำลอง 081-488-2079

 

 

 

C.DATA ENGINEERING CO., LTD.

594/11-13 ซอยมหาวงษ์เหนือ ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Tel: 02-641-6125-8, 02-641-7412

Fax: 02-248-4941

Mobile: 081-488-2079, 083-540-7787

Email: cdatathailand@gmail.com , chamlong@cdatathailand.com

ID LINE: 0992874607 (C.DATA ENG)

http://www.xn--42cm2aaa5a4azaf7a0a8eybh6gza8jog.com

http://www.พัดลมดูดควันเชื่อม.com/

http://www.cdatathailand.com/

Visitors: 30,989